Cliënt is doorverwezen door een psychiater en krijgt bij presentatie medicatie. Cliënt ervoer intense gevoelens van prikkelbaarheid en ongeduld en meldde zich heel gemakkelijk overweldigd te voelen en zou het zoeken naar nieuwe ervaringen vermijden. Het functioneren was laag in die zin dat cliënt niet werkte om negatieve gevoelens en ontmoetingen in een werkomgeving te vermijden. Cliënt was in wezen geïsoleerd, afgezien van een incidenteel uitje met een enkele vriend en online interacties. Enige verbetering trad op met behulp van mindfulness en gedragstherapie op vermijdingsdoelen. We bespraken voeding en het ketogeen dieet als een interventie voor de geestelijke gezondheid, samen met enkele protocollen voor suppletie en slaaphygiëne. Na de aanpassingsfase bleef de cliënt op zijn medicatie, maar gaf aan zich significant minder overweldigd te voelen en begon nieuwe ervaringen op te doen, waaronder nieuwe vriendschappen, sociale interacties en begon weer te werken. Cliënte meldde dat ze ook blij was met het gewicht dat ze daarbij verloor. – Middelbare leeftijd, vrouw; bipolaire stoornis